Publicat l'informe sobre la regulació de l'ús dels mòbils als centres educatius